radio

Loading ...
Loading ...
Ascultatori:
Web Proxy Real Player QuickTime Windows Media Player Winamp, iTunes

R

a

d

i

o

Biblia

Singura carte al cărei AUTOR este prezent când o citeşti

Biblia - Plan citire anual

Versetul zilei

Romani 12:15: Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură; plângeţi cu cei ce plâng.

Plan de citire - saptamanal

Biblia - Plan citire concomitent

Plan de citire
Versiunea bibliei
Ziua 145 Ziua 146Ziua 147

Iov capitolul 16

1
Iov a luat cuvântul şi a zis:
2
„Astfel de lucruri am auzit eu des; voi toţi sunteţi nişte mângâietori supărăcioşi.
3
Când se vor sfârşi aceste vorbe în vânt? Şi pentru ce atâta supărare în răspunsurile tale?
4
Ca voi aş vorbi eu, de aţi fi în locul meu? V-aş copleşi cu vorbe, aş da din cap la voi,
5
v-aş mângâia cu gura şi aş mişca din buze ca să vă uşurez durerea?
6
Dacă vorbesc, durerea nu mi s-alină, iar dacă tac, cu ce se micşorează?
7
Dar acum, vai! El m-a stors de puteri… Mi-ai pustiit toată casa!
8
M-ai apucat, ca pe un vinovat; dovadă slăbiciunea mea, care se ridică şi mă învinuieşte în faţă.
9
Mă sfâşie şi mă urmăreşte în mânia Lui, scrâşneşte din dinţi împotriva mea, mă loveşte şi mă străpunge cu privirea Lui.
10
Ei deschid gura să mă mănânce, mă ocărăsc şi mă bat peste obraji, se înverşunează cu toţii după mine.
11
Dumnezeu mă lasă la bunul plac al celor nelegiuiţi, şi mă aruncă în mâinile celor răi.
12
Eram liniştit, şi m-a scuturat, m-a apucat de ceafă şi m-a zdrobit, a tras asupra mea ca într-o ţintă.
13
Săgeţile Lui mă înconjoară din toate părţile; îmi străpunge rărunchii fără milă, îmi varsă fierea pe pământ,
14
mă frânge bucăţi, bucăţi, se aruncă asupra mea ca un războinic.
15
Mi-am cusut un sac pe piele şi mi-am prăvălit capul în ţărână.
16
Plânsul mi-a înroşit faţa; şi umbra morţii este pe pleoapele mele.
17
Totuşi n-am făcut nicio nelegiuire, şi rugăciunea mea totdeauna a fost curată.
18
Pământule, nu-mi acoperii sângele, şi vaietele mele să n-aibă margine!
19
Chiar acum, martorul meu este în cer, apărătorul meu este în locurile înalte.
20
Prietenii mei râd de mine, dar eu mă rog lui Dumnezeu cu lacrimi,
21
să facă dreptate omului înaintea lui Dumnezeu, şi fiului omului împotriva prietenilor lui.
22
Căci numărul anilor mei se apropie de sfârşit, şi mă voi duce pe o cărare de unde nu mă voi mai întoarce.

Iov capitolul 17

1
Mi se pierde suflarea, mi se sting zilele, mă aşteaptă mormântul.
2
Sunt înconjurat de batjocoritori, şi ochiul meu trebuie să privească spre ocările lor.
3
Pune-Te singur zălog pentru mine înaintea Ta; altfel, cine ar putea răspunde pentru mine?
4
Căci le-ai încuiat inima în faţa priceperii. De aceea nici nu-i vei lăsa să biruie.
5
Cine dă pe prieteni să fie prădaţi, copiilor aceluia li se vor topi ochii.
6
M-a făcut de basmul oamenilor şi ca unul pe care-l scuipi în faţă!
7
Ochiul mi se întunecă de durere; toate mădularele mele sunt ca o umbră.
8
Oamenii fără prihană sunt înmărmuriţi de aceasta, şi cel nevinovat se răscoală împotriva celui nelegiuit.
9
Cel fără prihană rămâne totuşi tare pe calea lui, cel cu mâinile curate se întăreşte tot mai mult.
10
Dar voi toţi, întoarceţi-vă, veniţi iarăşi cu cuvântările voastre, şi vă voi arăta că între voi niciunul nu e înţelept.
11
Ce! Mi s-au dus zilele, mi s-au nimicit planurile, planurile acelea făcute cu atâta iubire în inima mea…
12
Şi ei mai spun că noaptea este zi, că se apropie lumina, când întunericul a şi venit!
13
Când Locuinţa morţilor o aştept ca locuinţă, când în întuneric îmi voi înălţa culcuşul;
14
când strig gropii: „Tu eşti tatăl meu!” Şi viermilor: „Voi sunteţi mama şi sora mea!”
15
Unde mai este atunci nădejdea mea? Şi cine mai poate vedea nădejdea mea?
16
Ea se va coborî cu mine la porţile Locuinţei morţilor, când vom merge împreună să ne odihnim în ţărână.”

Iov capitolul 18

1
Bildad din Şuah a luat cuvântul şi a zis:
2
„Când vei pune capăt acestor cuvântări? Vino-ţi în minte, şi apoi vom vorbi.
3
Pentru ce ne socoteşti atât de dobitoci? Pentru ce ne priveşti ca pe nişte vite?
4
Oare pentru tine, care te sfâşii în mânia ta, s-ajungă pustiu pământul şi să se strămute stâncile din locul lor?
5
Da, lumina celui rău se va stinge, şi flacăra din focul lui nu va mai străluci.
6
Se va întuneca lumina în cortul lui şi se va stinge candela deasupra lui.
7
Paşii lui cei puternici se vor strâmta, şi, cu toate opintirile lui, va cădea.
8
Căci calcă cu picioarele pe laţ şi umblă prin ochiuri de reţea;
9
este prins în cursă de călcâi, şi laţul pune stăpânire pe el;
10
capcana în care se prinde este ascunsă în pământ, şi prinzătoarea îi stă pe cărare.
11
De jur împrejur îl apucă spaima şi-l urmăreşte pas cu pas.
12
Foamea îi mănâncă puterile, nenorocirea este alături de el.
13
Mădularele îi sunt mistuite unul după altul, mădularele îi sunt mâncate de întâiul născut al morţii.
14
Este smuls din cortul lui unde se credea la adăpost şi este târât spre împăratul spaimelor.
15
Nimeni din ai lui nu locuieşte în cortul lui, pucioasă este presărată pe locuinţa lui.
16
Jos, i se usucă rădăcinile; sus îi sunt ramurile tăiate.
17
Îi piere pomenirea de pe pământ, numele lui nu mai este pe uliţă.
18
Este împins din lumină în întuneric şi este izgonit din lume.
19
Nu lasă nici moştenitori, nici sămânţă în poporul său, nicio rămăşiţă vie în locurile în care locuia.
20
Neamurile care vor veni se vor uimi de prăpădirea lui, şi neamul de acum va fi cuprins de groază.
21
Aceasta este soarta celui rău, aceasta este soarta celui ce nu cunoaşte pe Dumnezeu.”
© 2020 Biserica Penticostala Nadlac. All Rights Reserved.