Biblia

Singura carte al cărei AUTOR este prezent când o citeşti

Biblia - Plan citire anual

Versetul zilei

Psalmi 116:1-2: Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele. Da, El Şi-a plecat urechea spre mine, de aceea-L voi chema toată viaţa mea.

Biblia - Plan citire concomitent

Plan de citire
Versiunea bibliei
Ziua 148 Ziua 149Ziua 150

Iov capitolul 25

1
Bildad din Şuah a luat cuvântul şi a zis:
2
„Puterea şi groaza sunt ale lui Dumnezeu; El face să împărăţească pacea în ţinuturile Lui înalte.
3
Cine ar putea să-I numere oştile? Şi peste cine nu răsare lumina Lui?
4
Cum ar putea omul să fie fără vină înaintea lui Dumnezeu? Cum ar putea cel născut din femeie să fie curat?
5
Iată, în ochii Lui nici luna nu este strălucitoare, şi stelele nu sunt curate înaintea Lui;
6
cu cât mai puţin omul, care nu este decât un vierme, fiul omului, care nu este decât un viermişor!”

Iov capitolul 26

1
Iov a luat cuvântul şi a zis:
2
„Cât de bine ştii tu să vii în ajutorul slăbiciunii! Cum dai tu ajutor braţului fără putere!
3
Ce bune sfaturi dai tu celui fără pricepere! Ce belşug de înţelepciune dai tu la iveală!
4
Către cine se îndreaptă cuvintele tale? Şi al cui duh vorbeşte prin tine?
5
Înaintea lui Dumnezeu tremură umbrele sub ape şi sub locuitorii lor;
6
înaintea Lui Locuinţa morţilor este goală, adâncul n-are acoperiş.
7
El întinde miazănoaptea asupra golului, şi spânzură pământul pe nimic.
8
Leagă apele în norii Săi, şi norii nu se sparg sub greutatea lor.
9
Acoperă faţa scaunului Său de domnie şi Îşi întinde norul peste el.
10
A tras o boltă pe faţa apelor, ca hotar între lumină şi întuneric.
11
Stâlpii cerului se clatină şi se înspăimântă la ameninţarea Lui.
12
Prin puterea Lui tulbură marea, prin priceperea Lui îi sfărâmă furia.
13
Suflarea Lui înseninează cerul, mâna Lui străpunge şarpele fugar.
14
Şi acestea sunt doar marginile căilor Sale, şi numai adierea lor uşoară ajunge până la noi! Dar tunetul lucrărilor Lui puternice cine-l va auzi?”

Iov capitolul 27

1
Iov a luat din nou cuvântul, a vorbit în pilde şi a zis:
2
„Viu este Dumnezeu, care nu-mi dă dreptate! Viu este Cel Atotputernic, care îmi amărăşte viaţa,
3
că atâta vreme cât voi avea suflet şi suflarea lui Dumnezeu va fi în nările mele,
4
buzele mele nu vor rosti nimic nedrept, limba mea nu va spune nimic neadevărat.
5
Departe de mine gândul să vă dau dreptate! Până la cea din urmă suflare îmi voi apăra nevinovăţia.
6
Ţin să-mi scot dreptatea şi nu voi slăbi; inima nu mă mustră pentru niciuna din zilele mele.
7
Vrăjmaşul meu să fie ca cel rău, şi potrivnicul meu ca cel nelegiuit!
8
Ce nădejde-i mai rămâne celui nelegiuit; când îi taie Dumnezeu firul vieţii, când îi ia sufletul?
9
Îi ascultă Dumnezeu strigătele, când vine strâmtorarea peste el?
10
Este Cel Atotputernic desfătarea lui? Înalţă el în tot timpul rugăciuni lui Dumnezeu?
11
Vă voi învăţa căile lui Dumnezeu, nu vă voi ascunde planurile Celui Atotputernic.
12
Dar voi le cunoaşteţi şi sunteţi de acelaşi gând; pentru ce dar vorbiţi aşa de prosteşte?
13
Iată soarta pe care o păstrează Dumnezeu celui rău, moştenirea pe care o hotărăşte Cel Atotputernic celui nelegiuit.
14
Dacă are mulţi fii, îi are pentru sabie, şi odraslele lui duc lipsă de pâine.
15
Cei ce scapă din ai lui, sunt îngropaţi de ciumă, şi văduvele lor nu-i plâng.
16
Dacă strânge argint ca ţărâna, dacă îngrămădeşte haine ca noroiul –
17
el le strânge, dar cel fără vină se îmbracă în ele, şi de argintul lui omul fără prihană are parte.
18
Casa lui este ca aceea pe care o zideşte molia, ca o colibă pe care şi-o face un străjer.
19
Se culcă bogat şi moare despuiat; deschide ochii şi totul a pierit.
20
Îl apucă groaza ca nişte ape; şi noaptea, îl ia vârtejul.
21
Vântul de răsărit îl ia şi se duce; îl smulge cu putere din locuinţa lui.
22
Dumnezeu aruncă fără milă săgeţi împotriva lui, şi cel rău ar vrea să fugă să scape de ele.
23
Oamenii bat din palme la căderea lui şi-l fluieră la plecarea din locul lui.
© 2019 Biserica Penticostala Nadlac. All Rights Reserved.