Biblia

Singura carte al cărei AUTOR este prezent când o citeşti

Biblia - Plan citire anual

Versetul zilei

Proverbe 14:22: În adevăr, cei ce gândesc rău se rătăcesc, dar cei ce gândesc binele lucrează cu bunătate şi credincioşie.

Biblia - Plan citire concomitent

Plan de citire
Versiunea bibliei
Ziua 173 Ziua 174Ziua 175

Psalmi capitolul 96

1
Cântaţi Domnului o cântare nouă! Cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului!
2
Cântaţi Domnului, binecuvântaţi Numele Lui, vestiţi din zi în zi mântuirea Lui!
3
Povestiţi printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui!
4
Căci Domnul este mare şi foarte vrednic de laudă. El este mai de temut decât toţi dumnezeii.
5
Căci toţi dumnezeii popoarelor sunt nişte idoli, dar Domnul a făcut cerurile.
6
Strălucirea şi măreţia sunt înaintea feţei Lui, slava şi podoaba sunt în Locaşul Lui cel Sfânt.
7
Familiile popoarelor, daţi Domnului, daţi Domnului slavă şi cinste!
8
Daţi Domnului slava cuvenită Numelui Lui! Aduceţi daruri de mâncare şi intraţi în curţile Lui!
9
Închinaţi-vă înaintea Domnului îmbrăcaţi cu podoabe sfinte, tremuraţi înaintea Lui, toţi locuitorii pământului!
10
Spuneţi printre neamuri: „Domnul împărăţeşte! De aceea lumea este tare şi nu se clatină.” Domnul judecă popoarele cu dreptate.
11
Să se bucure cerurile şi să se înveselească pământul; să mugească marea cu tot ce cuprinde ea!
12
Să tresalte câmpia cu tot ce e pe ea, toţi copacii pădurii să strige de bucurie
13
înaintea Domnului! Căci El vine, vine să judece pământul. El va judeca lumea cu dreptate, şi popoarele, după credincioşia Lui.

Psalmi capitolul 97

1
Domnul împărăţeşte: să se înveselească pământul şi să se bucure ostroavele cele multe!
2
Norii şi negura Îl înconjoară, dreptatea şi judecata sunt temelia scaunului Său de domnie.
3
Înaintea Lui merge focul şi arde de jur împrejur pe potrivnicii Lui.
4
Fulgerele Lui luminează lumea, pământul Îl vede şi se cutremură.
5
Munţii se topesc ca ceara înaintea Domnului, înaintea Domnului întregului pământ.
6
Cerurile vestesc dreptatea Lui, şi toate popoarele văd slava Lui.
7
Sunt ruşinaţi toţi cei ce slujesc icoanelor şi care se fălesc cu idolii: toţi dumnezeii se închină înaintea Lui.
8
Sionul aude lucrul acesta şi se bucură; se înveselesc fiicele lui Iuda de judecăţile Tale, Doamne!
9
Căci Tu, Doamne, Tu eşti Cel Preaînalt peste tot pământul, Tu eşti preaînălţat mai presus de toţi dumnezeii.
10
Urâţi răul, cei ce iubiţi pe Domnul! El păzeşte sufletele credincioşilor Lui şi-i izbăveşte din mâna celor răi.
11
Lumina este semănată pentru cel neprihănit, şi bucuria, pentru cei cu inima curată.
12
Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în Domnul şi măriţi prin laudele voastre sfinţenia Lui!

Psalmi capitolul 98

1
(Un psalm.) Cântaţi Domnului o cântare nouă, căci El a făcut minuni. Dreapta şi braţul Lui cel sfânt I-au venit în ajutor.
2
Domnul Şi-a arătat mântuirea, Şi-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor.
3
Şi-a adus aminte de bunătatea şi credincioşia Lui faţă de casa lui Israel: toate marginile pământului au văzut mântuirea Dumnezeului nostru.
4
Strigaţi către Domnul cu strigăte de bucurie, toţi locuitorii pământului! Chiuiţi, strigaţi şi cântaţi laude!
5
Cântaţi Domnului cu harpa, cu harpa şi cu cântece din gură!
6
Cu trâmbiţe şi sunete din corn, strigaţi de bucurie înaintea împăratului, Domnului!
7
Să urle marea cu tot ce cuprinde ea, să chiuie lumea şi cei ce locuiesc pe ea,
8
să bată din palme râurile, să strige de bucurie toţi munţii
9
înaintea Domnului! Căci El vine să judece pământul! El va judeca lumea cu dreptate, şi popoarele, cu nepărtinire.

Psalmi capitolul 99

1
Domnul împărăţeşte: popoarele tremură; El şade pe heruvimi: pământul se clatină.
2
Domnul este mare în Sion şi înălţat peste toate popoarele.
3
Să laude oamenii Numele Tău cel mare şi înfricoşat, căci este sfânt!
4
Să laude oamenii tăria împăratului, căci iubeşte dreptatea! Tu întăreşti dreptatea, Tu faci dreptate şi judecată în Iacov.
5
Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru şi închinaţi-vă înaintea aşternutului picioarelor Lui, căci este sfânt!
6
Moise şi Aaron, dintre preoţii Lui, şi Samuel, dintre cei ce chemau Numele Lui, au chemat pe Domnul, şi El i-a ascultat.
7
El le-a vorbit din stâlpul de nor; ei au păzit poruncile Lui şi Legea pe care le-a dat-o El.
8
Doamne Dumnezeul nostru, Tu i-ai ascultat; ai fost pentru ei un Dumnezeu iertător, dar i-ai pedepsit pentru greşelile lor.
9
Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru şi închinaţi-vă pe muntele Lui cel sfânt! Căci Domnul Dumnezeul nostru este sfânt!

Psalmi capitolul 100

1
(Un psalm de laudă.) Strigaţi de bucurie către Domnul, toţi locuitorii pământului!
2
Slujiţi Domnului cu bucurie, veniţi cu veselie înaintea Lui.
3
Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! El ne-a făcut, ai Lui suntem: noi suntem poporul Lui şi turma păşunii Lui.
4
Intraţi cu laude pe porţile Lui, intraţi cu cântări în curţile Lui! Lăudaţi-L şi binecuvântaţi-I Numele.
5
Căci Domnul este bun; bunătatea Lui ţine în veci, şi credincioşia Lui, din neam în neam.
© 2019 Biserica Penticostala Nadlac. All Rights Reserved.