Biblia

Singura carte al cărei AUTOR este prezent când o citeşti

Biblia - Plan citire anual

Versetul zilei

Proverbe 15:1: Un răspuns blând potoleşte mânia, dar o vorbă aspră aţâţă mânia.

Plan de citire - saptamanal

Biblia - Plan citire concomitent

Plan de citire
Versiunea bibliei
Ziua 176 Ziua 177Ziua 178

Psalmi capitolul 111

1
Lăudaţi pe Domnul! Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, în tovărăşia oamenilor fără prihană şi în adunare.
2
Mari sunt lucrările Domnului, cercetate de toţi cei ce le iubesc.
3
Strălucire şi măreţie este lucrarea Lui, şi dreptatea Lui ţine în veci.
4
El a lăsat o aducere aminte a minunilor Lui, Domnul este îndurător şi milostiv.
5
El a dat hrană celor ce se tem de El; El Îşi aduce pururi aminte de legământul Lui.
6
El a arătat poporului Său puterea lucrărilor Lui, căci le-a dat moştenirea neamurilor.
7
Lucrările mâinilor Lui sunt credincioşie şi dreptate; toate poruncile Lui sunt adevărate,
8
întărite pentru veşnicie, făcute cu credincioşie şi neprihănire.
9
A trimis poporului Său izbăvirea, a aşezat legământul Său în veci; Numele Lui este sfânt şi înfricoşat.
10
Frica Domnului este începutul înţelepciunii; toţi cei ce o păzesc au o minte sănătoasă, şi slava Lui ţine în veci.

Psalmi capitolul 112

1
Lăudaţi pe Domnul! Ferice de omul care se teme de Domnul şi care are o mare plăcere pentru poruncile Lui!
2
Sămânţa lui va fi puternică pe pământ; neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvântat.
3
El are în casă bogăţie şi belşug, şi neprihănirea lui dăinuie în veci.
4
Celui fără prihană îi răsare o lumină în întuneric, El este milostiv, îndurător şi drept.
5
Ce bine-i merge omului care face milă şi împrumută pe altul şi care îşi rânduieşte faptele după dreptate!
6
Căci el nu se clatină niciodată; pomenirea celui neprihănit ţine în veci.
7
El nu se teme de veşti rele, ci inima lui este tare, încrezătoare în Domnul.
8
Inima îi este mângâiată, n-are nicio teamă, până ce îşi vede împlinită dorinţa faţă de potrivnicii lui.
9
El este darnic, dă celor lipsiţi; milostenia lui ţine în veci; capul i se înalţă cu slavă.
10
Cel rău vede lucrul acesta şi se mânie, scrâşneşte din dinţi şi se topeşte. Poftele celor răi rămân neîmplinite.

Psalmi capitolul 113

1
Lăudaţi pe Domnul! Robii Domnului, lăudaţi, lăudaţi Numele Domnului!
2
Fie Numele Domnului binecuvântat de acum şi până în veac!
3
De la răsăritul soarelui până la apusul lui, fie Numele Domnului lăudat.
4
Domnul este înălţat mai presus de toate neamurile, slava Lui este mai presus de ceruri.
5
Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru care locuieşte atât de sus?
6
El Îşi pleacă privirile să vadă ce se face în ceruri şi pe pământ.
7
El ridică pe sărac din ţărână, înalţă pe cel lipsit din gunoi,
8
ca să-i facă să şadă împreună cu cei mari: cu mai marii poporului Său.
9
El dă o casă celei ce era stearpă, face din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor ei. Lăudaţi pe Domnul!

Psalmi capitolul 114

1
Când a ieşit Israel din Egipt, când a plecat casa lui Iacov de la un popor străin,
2
Iuda a ajuns locaşul Lui cel sfânt, şi Israel, stăpânirea Lui.
3
Marea a văzut lucrul acesta, şi a fugit, Iordanul s-a întors înapoi:
4
munţii au sărit ca nişte berbeci, şi dealurile, ca nişte miei.
5
Ce ai tu, mare, de fugi, şi tu, Iordanule, de te întorci înapoi?
6
Ce aveţi, munţilor, de săltaţi ca nişte berbeci, şi voi, dealurilor, ca nişte miei?
7
Da, cutremură-te, pământule, înaintea Domnului, înaintea Dumnezeului lui Iacov,
8
care preface stânca în iaz, şi cremenea, în izvor de ape.

Psalmi capitolul 115

1
Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci Numelui Tău dă slavă pentru bunătatea Ta, pentru credincioşia Ta!
2
Pentru ce să zică neamurile: „Unde este Dumnezeul lor?”
3
Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea.
4
Idolii lor sunt argint şi aur, făcuţi de mâini omeneşti.
5
Au gură, dar nu vorbesc, au ochi, dar nu văd,
6
au urechi, dar n-aud, au nas, dar nu miros,
7
au mâini, dar nu pipăie, picioare, dar nu merg; nu scot niciun sunet din gâtlejul lor.
8
Ca ei sunt cei ce-i fac, toţi cei ce se încred în ei.
9
Israele, încrede-te în Domnul! El este ajutorul şi scutul lor.
10
Casa lui Aaron, încrede-te în Domnul! El este ajutorul şi scutul lor.
11
Cei ce vă temeţi de Domnul, încredeţi-vă în Domnul! El este ajutorul şi scutul lor.
12
Domnul Şi-aduce aminte de noi: El va binecuvânta, va binecuvânta casa lui Israel, va binecuvânta casa lui Aaron,
13
va binecuvânta pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici şi pe cei mari.
14
Domnul să vă înmulţească tot mai mult, pe voi şi pe copiii voştri!
15
Fiţi binecuvântaţi de Domnul, care a făcut cerurile şi pământul!
16
Cerurile sunt ale Domnului, dar pământul l-a dat fiilor oamenilor.
17
Nu morţii laudă pe Domnul şi nici vreunul din cei ce se coboară în locul tăcerii,
18
ci noi, noi vom binecuvânta pe Domnul, de acum şi până în veac. Lăudaţi pe Domnul!
© 2020 Biserica Penticostala Nadlac. All Rights Reserved.