In the selfsame day was Abraham circumcised, and Ishmael his son.
Geneza 12:4
Avram a plecat, cum îi spusese Domnul, şi a plecat şi Lot împreună cu el. Avram avea şaptezeci şi cinci de ani când a ieşit din Haran.
Geneza 22:3
Avraam s-a sculat dis-de-dimineaţă, a pus şaua pe măgar şi a luat cu el două slugi şi pe fiul său, Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot şi a pornit spre locul pe care i-l spusese Dumnezeu.
Geneza 22:4
A treia zi, Avraam a ridicat ochii şi a văzut locul de departe.
Psalmi 119:60
Mă grăbesc şi nu preget să păzesc poruncile Tale.