he said
Geneza 18:22
Bărbaţii aceia s-au depărtat şi au plecat spre Sodoma. Dar Avraam stătea tot înaintea Domnului.
Escape
Geneza 19:14
Lot a ieşit şi a vorbit cu ginerii săi, care luaseră pe fetele lui: „Sculaţi-vă”, a zis el, „ieşiţi din locul acesta; căci Domnul are să nimicească cetatea.” Dar ginerii lui credeau că glumeşte.
Geneza 19:15
Când s-a crăpat de ziuă, îngerii au stăruit de Lot, zicând: „Scoală-te, ia-ţi nevasta şi cele două fete, care se află aici, ca să nu pieri şi tu în nelegiuirea cetăţii.”
Geneza 19:22
Grăbeşte-te de fugi în ea, căci nu pot face nimic până nu vei ajunge acolo.” Pentru aceea s-a pus cetăţii aceleia numele Ţoar.
1 Samuel 19:11
Saul a trimis nişte oameni acasă la David, ca să-l pândească şi să-l omoare dimineaţa. Dar Mical, nevasta lui David, i-a dat de ştire şi i-a zis: „Dacă nu fugi în noaptea aceasta, mâine vei fi omorât.”
1 Imparati 19:3
Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat şi a plecat, ca să-şi scape viaţa. A ajuns la Beer-Şeba, care ţine de Iuda, şi şi-a lăsat slujitorul acolo.
Psalmi 121:1
(O cântare a treptelor.) Îmi ridic ochii spre munţi… De unde-mi va veni ajutorul?
Matei 3:7
Dar când a văzut pe mulţi din farisei şi din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis: „Pui de năpârci, cine v-a învăţat să fugiţi de mânia viitoare?
Matei 24:16-18
16
atunci, cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munţi;
17
cine va fi pe acoperişul casei să nu se coboare să-şi ia lucrurile din casă;
18
şi cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-şi ia haina.
Evrei 2:3
cum vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători faţă de o mântuire aşa de mare, care, după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o,
look
Geneza 19:26
Nevasta lui Lot s-a uitat înapoi şi s-a prefăcut într-un stâlp de sare.
Luca 9:62
Isus i-a răspuns: „Oricine pune mâna pe plug, şi se uită înapoi nu este destoinic pentru Împărăţia lui Dumnezeu.”
Luca 17:31
În ziua aceea, cine va fi pe acoperişul casei şi îşi va avea vasele în casă să nu se coboare să le ia; şi cine va fi pe câmp, de asemenea, să nu se mai întoarcă.
Luca 17:32
Aduceţi-vă aminte de nevasta lui Lot.
Filipeni 3:13
Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea şi aruncându-mă spre ce este înainte,
Filipeni 3:14
alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.