Come
Geneza 11:3
Şi au zis unul către altul: „Haidem! să facem cărămizi şi să le ardem bine în foc.” Şi cărămida le-a ţinut loc de piatră, iar smoala le-a ţinut loc de var.
drink
Geneza 9:21
A băut vin, s-a îmbătat şi s-a dezgolit în mijlocul cortului său.
Proverbe 23:31-33
31
Nu te uita la vin când curge roşu şi face mărgăritare în pahar; el alunecă uşor,
32
dar pe urmă ca un şarpe muşcă şi înţeapă ca un basilic.
33
Ochii ţi se vor uita după femeile altora, şi inima îţi va vorbi prostii.
Habacuc 2:15
Vai de cel ce dă aproapelui său să bea, vai de tine care îi torni băutură spumoasă şi-l ameţeşti ca să-i vezi goliciunea!
Habacuc 2:16
Te vei sătura de ruşine în loc de slavă; bea şi tu şi dezveleşte-te! Îţi va veni şi ţie rândul să iei paharul din dreapta Domnului şi va veni ruşinea peste slava ta.
seed
Levitic 18:6
Niciunul din voi să nu se apropie de ruda lui de sânge, ca să-i descopere goliciunea. Eu sunt Domnul.
Levitic 18:7
Să nu descoperi goliciunea tatălui tău, nici goliciunea mamei tale. Îţi este mamă: să nu-i descoperi goliciunea.
Marcu 12:19
„Învăţătorule, iată ce ne-a scris Moise: „Dacă moare fratele cuiva şi-i rămâne nevasta fără să aibă copii, fratele său să ia pe nevasta lui şi să ridice urmaş fratelui său.”