And the
Geneza 3:5
dar Dumnezeu ştie că, în ziua când veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul.”
Deuteronom 28:34
Priveliştea pe care o vei avea sub ochi te va face să înnebuneşti.
2 Imparati 6:20
Când au intrat în Samaria, Elisei a zis: „Doamne, deschide ochii oamenilor acestora să vadă!” Şi Domnul le-a deschis ochii şi au văzut că erau în mijlocul Samariei.
Luca 16:23
Pe când era el în Locuinţa morţilor, în chinuri, şi-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avraam şi pe Lazăr în sânul lui
knew
Geneza 3:10
El a răspuns: „Ţi-am auzit glasul în grădină; şi mi-a fost frică, pentru că eram gol, şi m-am ascuns.”
Geneza 3:11
Şi Domnul Dumnezeu a zis: „Cine ţi-a spus că eşti gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îţi poruncisem să nu mănânci?”
Geneza 2:25
Omul şi nevasta lui erau amândoi goi şi nu le era ruşine.
and they
Iov 9:29-31
29
Şi dacă voi fi judecat vinovat, pentru ce să mă mai trudesc degeaba?
30
Chiar dacă m-aş spăla cu zăpadă, chiar dacă mi-aş curăţa mâinile cu leşie,
31
Tu tot m-ai cufunda în mocirlă, de s-ar scârbi până şi hainele de mine!
Isaia 28:20
Patul va fi prea scurt ca să te întinzi în el, şi învelitoarea prea îngustă ca să te înveleşti cu ea.
Isaia 59:6
Pânzele lor nu slujesc la facerea hainelor, şi nu pot să se acopere cu lucrarea lor; căci lucrările lor sunt nişte lucrări nelegiuite, şi în mâinile lor sunt fapte de silnicie.