and she
Geneza 35:23
Fiii Leii: Ruben, întâiul născut al lui Iacov, Simeon, Levi, Iuda, Isahar şi Zabulon.
Geneza 46:13
Fiii lui Isahar: Tola, Puva, Iov şi Şimron.
Geneza 49:14
Isahar este un măgar osos care se culcă în grajduri.
Geneza 49:15
Vede că locul unde se odihneşte este plăcut şi că ţinutul lui este măreţ; îşi pleacă umărul sub povară şi se supune birului.
Deuteronom 33:18
Despre Zabulon a zis: „Bucură-te, Zabuloane, de alergările tale, şi tu, Isahar, de corturile tale!
1 Cronici 12:32
Din fiii lui Isahar, care se pricepeau în înţelegerea vremurilor şi ştiau ce trebuia să facă Israel, două sute de căpetenii, şi toţi fraţii lor erau puşi sub porunca lor.