A. M. cir. 2259. B.C. 1745. and called
Geneza 34:1-3
1
Dina, fata pe care o născuse lui Iacov, Lea, a ieşit să vadă pe fetele ţării.
2
Ea a fost zărită de Sihem, fiul hevitului Hamor, domnitorul ţării. El a pus mâna pe ea, s-a culcat cu ea şi a necinstit-o.
3
S-a lipit cu toată inima de Dina, fata lui Iacov, a iubit fata şi a căutat s-o liniştească.
Geneza 34:26-3
Geneza 46:15
Aceştia sunt fiii pe care i-a născut lui Iacov, Lea, în Padan-Aram, împreună cu fiica, sa Dina. Fiii şi fiicele lui alcătuiau în totul treizeci şi trei de inşi.