A. M. 130. B.C. 3874. and called
Geneza 5:3
La vârsta de o sută treizeci de ani, Adam a născut un fiu după chipul şi asemănarea lui şi i-a pus numele Set.
Geneza 5:4
După naşterea lui Set, Adam a trăit opt sute de ani; şi a născut fii şi fiice.
1 Cronici 1:1
Adam, Set, Enoş,
Luca 3:38
fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu.
Seth
Geneza 4:1-3
1
Adam s-a împreunat cu nevasta sa Eva; ea a rămas însărcinată şi a născut pe Cain. Şi a zis: „Am căpătat un om cu ajutorul Domnului!”
2
A mai născut şi pe fratele său Abel. Abel era cioban, iar Cain era plugar.
3
După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului.
Geneza 4:8-3
Geneza 4:10-3
Geneza 4:11-3