bake-meats
Geneza 49:20
Aşer dă o hrană minunată; el va da bucate alese împăraţilor.
1 Cronici 12:20
Când s-a întors la Ţiclag, iată cei ce s-au unit cu el din Manase: Adnah, Iozabad, Iediael, Micael, Iozabad, Elihu şi Ţiltai, căpetenia miilor lui Manase.