are
Geneza 41:2
Şi iată că şapte vaci frumoase la vedere şi grase la trup s-au suit din râu şi au început să pască prin mlaştini.
Geneza 41:5
A adormit din nou şi a visat un al doilea vis. Se făcea că şapte spice de grâu grase şi frumoase au crescut pe acelaşi pai.
Geneza 41:29
Iată, vor fi şapte ani de mare belşug în toată ţara Egiptului.
Geneza 41:47
În timpul celor şapte ani de rod, pământul a dat bucate din belşug.
Geneza 41:53
Cei şapte ani de belşug care au fost în ţara Egiptului au trecut.
Geneza 40:18
Iosif a răspuns şi a zis: „Iată-i tălmăcirea: Cele trei coşuri sunt trei zile.
Exod 12:11
Când îl veţi mânca, să aveţi mijlocul încins, încălţămintea în picioare şi toiagul în mână; şi să-l mâncaţi în grabă; căci este paştile Domnului.
1 Corinteni 10:4
şi toţi au băut aceeaşi băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei; şi stânca era Hristos.
good ears are seven
Geneza 40:12
Iosif i-a zis: „Iată tălmăcirea visului: Cele trei mlădiţe sunt trei zile.
the dream is one
Geneza 2:24
De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevasta sa şi se vor face un singur trup.
Exod 26:6
Apoi să faci cincizeci de copci de aur, şi cu copcile acestea să prinzi covoarele unul de altul, aşa încât Cortul să alcătuiască un întreg.
1 Ioan 5:7
(Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt, şi aceştia trei una sunt.)