put
Isaia 24:22
Aceştia vor fi strânşi ca prinşi de război şi puşi într-o temniţă, vor fi închişi în gherle şi, după un mare număr de zile, vor fi pedepsiţi.
Faptele Apostolilor 5:18
au pus mâinile pe apostoli şi i-au aruncat în temniţa de obşte.
ward
Geneza 40:4
Căpetenia străjerilor i-a pus sub privegherea lui Iosif, care făcea de slujbă lângă ei; şi au stat mai multă vreme în temniţă.
Geneza 40:7
Atunci a întrebat pe dregătorii lui faraon, care erau cu el în temniţa stăpânului său, şi le-a zis: „Pentru ce aveţi o faţă aşa de posomorâtă azi?”
Geneza 41:10
Faraon se mâniase pe slujitorii lui; şi mă aruncase în temniţă, în casa căpeteniei străjerilor, pe mine şi pe mai marele pitarilor.
Levitic 24:12
L-au aruncat în temniţă, până va spune Moise ce va porunci Domnul.
Psalmi 119:65
Tu faci bine robului Tău, Doamne, după făgăduinţa Ta.
Faptele Apostolilor 4:3
Au pus mâinile pe ei şi i-au aruncat în temniţă până a doua zi; căci se înserase.
Evrei 12:10
Căci ei în adevăr ne pedepseau pentru puţine zile, cum credeau ei că e bine; dar Dumnezeu ne pedepseşte pentru binele nostru, ca să ne facă părtaşi sfinţeniei Lui.