And it came to pass, when they had eaten up the corn which they had brought out of Egypt, their father said unto them, Go again, buy us a little food.
Geneza 43:4
Dacă vrei deci să trimiţi pe fratele nostru cu noi, ne vom coborî şi-ţi vom cumpăra merinde.
Geneza 43:20
şi au zis: „Domnule, noi ne-am mai coborât o dată aici, ca să cumpărăm merinde.
Geneza 42:1
Când a auzit Iacov că este grâu în Egipt, a zis fiilor săi: „Pentru ce staţi şi vă uitaţi unii la alţii?”
Geneza 42:2
Şi a zis: „Iată, aud că este grâu în Egipt; coborâţi-vă şi cumpăraţi-ne grâu de acolo, ca să trăim şi să nu murim.”
Proverbe 15:16
Mai bine puţin, cu frică de Domnul, decât o mare bogăţie, cu tulburare! –
Proverbe 16:18
Mândria merge înaintea pieirii, şi trufia merge înaintea căderii. –
Proverbe 31:16
Se gândeşte la un ogor şi-l cumpără; din rodul muncii ei sădeşte o vie. –
1 Timotei 5:8
Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, şi mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credinţă şi este mai rău decât un necredincios.
1 Timotei 6:6-8
6
Negreşit, evlavia însoţită de mulţumire este un mare câştig.
7
Căci noi n-am adus nimic în lume, şi nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea.
8
Dacă avem, dar, cu ce să ne hrănim şi cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns.