beyond
Geneza 50:11
Locuitorii ţării, canaaniţii, au fost martori la bocetul acesta din aria lui Atad şi au zis: „Iată un mare bocet printre egipteni!” De aceea s-a dat acestei arii numele Abel-Miţraim; ea este dincolo de Iordan.
Deuteronom 1:1
Iată cuvintele pe care le-a spus Moise întregului Israel, dincoace de Iordan, în pustiu, într-o câmpie, faţă în faţă cu Suf, între Paran, Tofel, Laban, Haţerot şi Di-Zahab.
seven days
Geneza 50:4
După ce au trecut zilele de jale, Iosif a vorbit oamenilor din casa lui faraon şi le-a zis: „Dacă am căpătat trecere înaintea voastră, spuneţi, vă rog, lui faraon ce vă spun eu.
Numeri 19:11
Cine se va atinge de vreun mort, de vreun trup omenesc mort, să fie necurat timp de şapte zile.
Deuteronom 34:8
Copiii lui Israel au plâns pe Moise treizeci de zile, în câmpia Moabului; şi zilele acelea de plâns şi de jale pentru Moise s-au sfârşit.
1 Samuel 31:13
le-au luat oasele şi le-au îngropat sub stejarul din Iabes. Şi au postit şapte zile.
2 Samuel 1:17
Iată cântarea de jale pe care a alcătuit-o David pentru Saul şi fiul său Ionatan
Iov 2:13
Şi au şezut pe pământ lângă el şapte zile şi şapte nopţi, fără să-i spună o vorbă, căci vedeau cât de mare îi este durerea.
Faptele Apostolilor 8:2
Nişte oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ştefan şi l-au jelit cu mare tânguire.