spies
2 Samuel 13:28
Absalom a dat următoarea poruncă slujitorilor săi: „Luaţi seama când se va înveseli inima lui Amnon de vin şi când vă voi zice: „Loviţi pe Amnon!” atunci să-l omorâţi; să nu vă temeţi de nimic: oare nu vă poruncesc eu? Fiţi tari şi arătaţi-vă oameni de inimă!”
2 Samuel 14:30
Absalom a zis atunci slujitorilor lui: „Vedeţi, ogorul lui Ioab este lângă al meu; are orz pe el; duceţi-vă şi puneţi-i foc.” Şi slujitorii lui Absalom au pus foc câmpului.
reigneth
2 Samuel 19:10
Şi Absalom, pe care-l unsesem să domnească peste noi, a murit în bătălie: de ce nu puneţi o vorbă pentru întoarcerea împăratului?”
Iov 20:5-29
5
biruinţa celor răi a fost scurtă, şi bucuria nelegiuitului numai de o clipă?
6
Chiar dacă s-ar înălţa până la ceruri, şi capul i-ar ajunge până la nori,
7
va pieri pentru totdeauna, ca murdăria lui, şi cei ce-l vedeau vor zice: „Unde este?”
8
Va zbura ca un vis, şi nu-l vor mai găsi; va pieri ca o vedenie de noapte.
9
Ochiul care-l privea nu-l va mai privi, locul în care locuia nu-l va mai zări.
10
Peste fiii lui vor năvăli cei săraci, şi mâinile lui vor da înapoi ce a răpit cu sila.
11
Oasele lui, pline de vlaga tinereţii, îşi vor avea culcuşul cu el în ţărână.
12
Dulce era răul în gura lui, îl ascundea sub limbă,
13
îl mesteca întruna şi nu-l lăsa, îl ţinea în cerul gurii:
14
dar hrana lui se va preface în măruntaiele lui, va ajunge în trupul lui o otravă de aspidă.
15
Bogăţiile înghiţite le va vărsa, Dumnezeu le va scoate din pântecele lui.
16
Otravă de aspidă a supt şi de aceea, limba năpârcii îl va ucide.
17
Nu-şi va mai plimba privirile peste pâraiele şi râurile de miere şi de lapte,
18
va da înapoi ce a câştigat şi nu va mai trage folos din câştig; va da înapoi tot ce a luat şi nu se va mai bucura de el,
19
căci a asuprit pe săraci şi i-a lăsat să piară, a dărâmat case şi nu le-a zidit la loc.
20
Lăcomia lui n-a cunoscut margini; dar nu va scăpa ce are mai scump.
21
Nimic nu scapă de lăcomia lui, dar bunăstarea lui nu va ţine.
22
În mijlocul belşugului va fi în nevoie; mâna tuturor ticăloşilor se va ridica asupra lui.
23
Şi iată, ca să-i umple pântecele, Dumnezeu va trimite peste el focul mâniei Lui şi-l va sătura cu o ploaie de săgeţi.
24
Dacă va scăpa de armele de fier, îl va străpunge arcul de aramă.
25
Îşi smulge din trup săgeata, care scânteie la ieşirea din fierea lui, şi îl apucă spaimele morţii.
26
Toate nenorocirile sunt păstrate pentru comorile lui; va fi mistuit de un foc pe care nu-l va aprinde omul, şi ce va mai rămâne în cortul lui va fi ars de foc.
27
Cerurile îi vor dezveli fărădelegea, şi pământul se va ridica împotriva lui.
28
Veniturile casei lui se vor pierde, vor pieri în ziua mâniei lui Dumnezeu.
29
Aceasta este soarta pe care o păstrează Dumnezeu celui rău, aceasta este moştenirea pe care i-o hotărăşte Dumnezeu.”
Psalmi 73:18
Da, Tu-i pui în locuri alunecoase şi-i arunci în prăpăd.
Psalmi 73:19
Cum sunt nimiciţi într-o clipă! Sunt pierduţi, prăpădiţi printr-un sfârşit năprasnic.
Hebron
2 Samuel 2:1
După aceea, David a întrebat pe Domnul: „Să mă sui în vreuna din cetăţile lui Iuda?” Domnul i-a răspuns: „Suie-te.” David a zis: „Unde să mă sui?” Şi Domnul a răspuns: „La Hebron.”
2 Samuel 2:11
Timpul cât a domnit David la Hebron peste casa lui Iuda a fost de şapte ani şi şase luni.
2 Samuel 3:2
Lui David i s-au născut fii la Hebron. Întâiul lui născut a fost Amnon, din Ahinoam din Izreel;
2 Samuel 3:3
al doilea, Chileab, din Abigail din Carmel, nevasta lui Nabal; al treilea, Absalom, fiul Maachei, fata lui Talmai, împăratul Gheşurului;
2 Samuel 5:5
La Hebron a domnit peste Iuda şapte ani şi şase luni, şi la Ierusalim a domnit treizeci şi trei de ani peste tot Israelul şi Iuda.
1 Cronici 11:3
Astfel toţi bătrânii lui Israel au venit la împărat la Hebron, şi David a făcut legământ cu ei la Hebron, înaintea Domnului. Au uns pe David împărat peste Israel, după cuvântul Domnului spus prin Samuel.
1 Cronici 12:23
Iată numărul oamenilor înarmaţi pentru război, care s-au dus la David în Hebron, ca să treacă asupra lui domnia lui Saul, după porunca Domnului:
1 Cronici 12:38
Toţi aceşti bărbaţi, oameni de război, gata de luptă, au venit la Hebron cu inima neprefăcută, ca să pună pe David împărat peste tot Israelul. Şi toţi ceilalţi din Israel erau tot cu un gând să facă împărat pe David.