went forth
Psalmi 3:1
(Un psalm al lui David, făcut cu prilejul fugii lui dinaintea fiului său Absalom.) Doamne, ce mulţi sunt vrăjmaşii mei! Ce mulţime se scoală împotriva mea!
Psalmi 3:2
Cât de mulţi zic despre mine: „Nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu!” (Oprire)
Psalmi 66:12
Ai lăsat pe oameni să încalece pe capetele noastre, am trecut prin foc şi prin apă: dar Tu ne-ai scos şi ne-ai dat belşug.
Eclesiastul 10:7
Am văzut robi călare, şi voievozi mergând pe jos ca nişte robi.