the saying
1 Samuel 18:20
Mical, fata lui Saul, iubea pe David. Au spus lui Saul, şi lucrul i-a plăcut.
1 Samuel 18:21
El îşi zicea: „I-o voi da ca să-i fie o cursă şi să cadă sub mâna filistenilor.” Şi Saul a zis lui David pentru a doua oară: „Astăzi îmi vei fi ginere.”
1 Samuel 23:21
Saul a zis: „Domnul să vă binecuvânteze că aveţi milă de mine!
Estera 5:14
Nevasta sa, Zereş, şi toţi prietenii lui i-au zis: „Să se pregătească o spânzurătoare înaltă de cincizeci de coţi, şi mâine dimineaţă cere împăratului ca Mardoheu să fie spânzurat. Apoi vei merge vesel la ospăţ cu împăratul.” Părerea aceasta a plăcut lui Haman şi a pus să pregătească spânzurătoarea.
Romani 1:32
Şi, măcar că ştiu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuşi, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac.
pleased Absalom well
2 Cronici 30:4
Lucrul având încuviinţarea împăratului şi a întregii adunări,
Estera 1:21
Părerea aceasta a fost primită de împărat şi de domnitori, şi împăratul a lucrat după cuvântul lui Memucan.