the Lord
2 Samuel 18:19
Ahimaaţ, fiul lui Ţadoc, a zis: „Lasă-mă să dau fuga şi să duc împăratului vestea cea bună că Domnul i-a făcut dreptate, scăpându-l din mâna vrăjmaşilor săi.”
2 Samuel 18:28
Ahimaaţ a strigat şi a zis împăratului: „Este bine de tot!” S-a închinat înaintea împăratului cu faţa până la pământ şi a zis: „Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul tău care a dat în mâinile noastre pe cei ce ridicau mâna împotriva domnului nostru, împăratul.”
2 Samuel 22:48
Dumnezeu, care este Răzbunătorul meu, care-mi supune popoarele
2 Samuel 22:49
şi care mă face să scap de vrăjmaşii mei! Tu mă înalţi mai presus de potrivnicii mei, mă izbăveşti de omul asupritor.
Deuteronom 32:35
A Mea este răzbunarea şi Eu voi răsplăti, când va începe să le alunece piciorul! Căci ziua nenorocirii lor este aproape, şi ceea ce-i aşteaptă nu va zăbovi.” –
Deuteronom 32:36
Domnul va judeca pe poporul Său, dar va avea milă de robii Săi, văzând că puterea le este sleită şi că nu mai este nici rob, nici slobod.
Psalmi 58:10
Cel fără prihană se va bucura la vederea răzbunării; îşi va scălda picioarele în sângele celor răi.
Psalmi 94:1-4
1
Doamne Dumnezeul răzbunărilor, Tu, Dumnezeul răzbunărilor, arată-Te!
2
Scoală-Te, Judecătorul pământului, şi răsplăteşte celor mândri după faptele lor!
3
Până când vor birui cei răi, Doamne, până când vor birui cei răi?
4
Ei ţin cuvântări puternice, vorbesc cu trufie, şi toţi cei ce fac răul se fălesc.
Psalmi 124:2
de n-ar fi fost Domnul de partea noastră când s-au ridicat oamenii împotriva noastră,
Psalmi 124:3
ne-ar fi înghiţit de vii, când li s-a aprins mânia împotriva noastră;
Luca 18:7
Şi Dumnezeu nu va face dreptate aleşilor Lui care strigă zi şi noapte către El, măcar că zăboveşte faţă de ei?
Luca 18:8
Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credinţă pe pământ?”