Why speakest
Iov 19:16
Chem pe robul meu, şi nu răspunde; îl rog cu gura mea, şi degeaba.
Iov 19:17
Suflarea mea a ajuns nesuferită nevestei mele, şi duhoarea mea a ajuns nesuferită fiilor mamei mele.
Proverbe 18:13
Cine răspunde fără să fi ascultat, face o prostie şi îşi trage ruşinea. –
Faptele Apostolilor 18:15
Dar dacă este vorba de neînţelegeri asupra unui cuvânt, asupra unor nume şi asupra Legii voastre, treaba voastră: eu nu vreau să fiu judecător peste aceste lucruri.”
Thou
Deuteronom 19:17-19
17
cei doi oameni cu pricina să se înfăţişeze înaintea Domnului, înaintea preoţilor şi judecătorilor care vor fi atunci în slujbă.
18
Judecătorii să facă cercetări amănunţite. Dacă se va afla că martorul acela este un martor mincinos şi că a făcut o mărturisire mincinoasă împotriva fratelui său,
19
atunci să-i faceţi cum avea el de gând să facă fratelui său. Să scoţi astfel răul din mijlocul tău.
Psalmi 82:2
– „Până când veţi judeca strâmb şi veţi căuta la faţa celor răi? – (Oprire)
Psalmi 101:5
Pe cel ce cleveteşte în ascuns pe aproapele său, îl voi nimici; pe cel cu priviri trufaşe şi cu inima îngâmfată, nu-l voi suferi.