saved
Neemia 9:27
Atunci i-ai lăsat în mâinile vrăjmaşilor lor, care i-au apăsat. Dar, în vremea necazului lor, au strigat către Tine; şi Tu i-ai auzit de la înălţimea cerurilor şi, în îndurarea Ta cea mare, le-ai dat izbăvitori, care i-au scăpat din mâinile vrăjmaşilor lor.
Psalmi 3:8
La Domnul este scăparea: binecuvântarea Ta să fie peste poporul Tău. (Oprire)
Psalmi 18:47
Dumnezeu, Răzbunătorul meu, care îmi supune popoarele
Psalmi 18:48
şi mă izbăveşte de vrăjmaşii mei! Tu mă înalţi mai presus de potrivnicii mei, mă scapi de omul asupritor.