comfortably unto thy
Geneza 34:3
S-a lipit cu toată inima de Dina, fata lui Iacov, a iubit fata şi a căutat s-o liniştească.
Proverbe 19:15
Lenea te cufundă într-un somn adânc, şi sufletul molatic suferă de foame.”
Isaia 40:1
„Mângâiaţi, mângâiaţi pe poporul Meu, zice Dumnezeul vostru.
Osea 2:14
De aceea iată, o voi ademeni şi o voi duce în pustiu, şi-i voi vorbi pe placul inimii ei.
there
Proverbe 14:28
Mulţimea poporului este slava împăratului, lipsa poporului este pieirea voievodului. –
all the evil
Psalmi 71:4-6
4
Izbăveşte-mă, Dumnezeule, din mâna celui rău, din mâna omului nelegiuit şi asupritor!
5
Căci Tu eşti nădejdea mea, Doamne Dumnezeule! În Tine mă încred din tinereţea mea.
6
Pe Tine mă sprijin, din pântecele mamei mele. Tu eşti binefăcătorul meu încă din pântecele mamei; pe Tine Te laud fără-ncetare.
Psalmi 71:9-11
9
Nu mă lepăda la vremea bătrâneţii; când mi se duc puterile, nu mă părăsi!
10
Căci vrăjmaşii mei vorbesc de mine, şi cei ce-mi pândesc viaţa se sfătuiesc între ei,
11
zicând: „L-a părăsit Dumnezeu; urmăriţi-l, puneţi mâna pe el, căci nu-i nimeni care să-l scape!”
Psalmi 71:18-20
18
Nu mă părăsi, Dumnezeule, chiar la bătrâneţi cărunte, ca să vestesc tăria Ta neamului de acum, şi puterea Ta neamului de oameni care va veni!
19
Dreptatea Ta, Dumnezeule, ajunge până la cer; Tu ai săvârşit lucruri mari: Dumnezeule, cine este ca Tine?
20
Ne-ai făcut să trecem prin multe necazuri şi nenorociri; dar ne vei da iarăşi viaţa, ne vei scoate iarăşi din adâncurile pământului.
Psalmi 129:1
(O cântare a treptelor.) Destul m-au asuprit din tinereţe – s-o spună Israel! –
Psalmi 129:2
destul m-au asuprit din tinereţe, dar nu m-au biruit.