Far be it
2 Samuel 23:17
El a zis: „Departe de mine, Doamne, gândul să fac lucrul acesta! Să beau sângele oamenilor acestora care s-au dus cu primejdia vieţii lor?” Şi n-a vrut s-o bea. Iată ce au făcut aceşti trei viteji.
Iov 21:16
Ce! Nu sunt ei în stăpânirea fericirii? – Departe de mine sfatul celor răi! –
Iov 22:18
Şi totuşi Dumnezeu le umpluse casele de bunătăţi. – Departe de mine sfatul celor răi! –
that I should
2 Samuel 20:10
Amasa n-a luat seamă la sabia care era în mâna lui Ioab; şi Ioab l-a lovit cu ea în pântece şi i-a vărsat măruntaiele pe pământ, fără să-i mai dea o a doua lovitură. Şi Amasa a murit. Ioab şi fratele său Abişai au urmărit pe Şeba, fiul lui Bicri.
Proverbe 28:13
Cine îşi ascunde fărădelegile nu propăşeşte, dar cine le mărturiseşte şi se lasă de ele capătă îndurare. –
Ieremia 17:9
Inima este nespus de înşelătoare şi de deznădăjduit de rea; cine poate s-o cunoască?
Luca 10:29
Dar el, care voia să se îndreptăţească, a zis lui Isus: „Şi cine este aproapele meu?”