bowed
Psalmi 144:5
Pleacă cerurile, Doamne, şi coboară-Te! Atinge munţii, ca să fumege!
Isaia 64:1-3
1
O! de ai despica cerurile şi Te-ai coborî, s-ar topi munţii înaintea Ta
2
ca de un foc care aprinde vreascurile, ca de un foc care face apa să dea în clocot! Ţi-ar cunoaşte atunci vrăjmaşii Numele şi ar tremura neamurile înaintea Ta!
3
Când ai făcut minuni la care nu ne aşteptam, Te-ai coborât, şi munţii s-au zguduit înaintea Ta
darkness
Exod 20:21
Poporul stătea în depărtare; iar Moise s-a apropiat de norul în care era Dumnezeu.
Deuteronom 4:11
Voi v-aţi apropiat şi aţi stat la poalele muntelui. Muntele era aprins, şi flăcările se ridicau până în inima cerului. Era întuneric, nori şi negură deasă.
1 Imparati 8:12
Atunci Solomon a zis: „Domnul a zis că vrea să locuiască în întuneric!
Psalmi 97:2
Norii şi negura Îl înconjoară, dreptatea şi judecata sunt temelia scaunului Său de domnie.
Psalmi 104:3
Cu apele Îţi întocmeşti vârful locuinţei Tale; din nori Îţi faci carul şi umbli pe aripile vântului.
Matei 27:45
De la ceasul al şaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată ţara.
Luca 23:44
Era cam pe la ceasul al şaselea. Şi s-a făcut întuneric peste toată ţara, până la ceasul al nouălea.
Luca 23:45
Soarele s-a întunecat, şi perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt prin mijloc.