For all
Psalmi 119:6
Atunci nu voi roşi de ruşine la vederea tuturor poruncilor Tale!
Psalmi 119:86
Toate poruncile Tale nu sunt decât credincioşie; ei mă prigonesc fără temei: ajută-mă!
Psalmi 119:128
de aceea găsesc drepte toate poruncile Tale, şi urăsc orice cale a minciunii.
Luca 1:6
Amândoi erau neprihăniţi înaintea lui Dumnezeu şi păzeau fără pată toate poruncile şi toate rânduielile Domnului.
Ioan 15:14
Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ce vă poruncesc Eu.
judgments
Deuteronom 6:1
Iată poruncile, legile şi rânduielile pe care a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să vă învăţ să le împliniţi în ţara pe care o veţi lua în stăpânire;
Deuteronom 6:2
ca să te temi de Domnul Dumnezeul tău, păzind, în toate zilele vieţii tale, tu, fiul tău şi fiul fiului tău, toate legile şi toate poruncile Lui pe care ţi le dau, şi să ai zile multe.
Deuteronom 7:12
Dacă veţi asculta aceste porunci, dacă le veţi păzi şi împlini, Domnul Dumnezeul tău va ţine faţă de tine legământul şi îndurarea cu care S-a jurat părinţilor tăi.
Psalmi 19:8
Orânduirile Domnului sunt fără prihană şi înveselesc inima; poruncile Domnului sunt curate şi luminează ochii.
Psalmi 19:9
Frica de Domnul este curată şi ţine pe vecie; judecăţile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte.
Psalmi 119:13
Cu buzele mele vestesc toate hotărârile gurii Tale.
Psalmi 119:30
Aleg calea adevărului, pun legile Tale sub ochii mei.
Psalmi 119:102
Nu mă depărtez de legile Tale, căci Tu mă înveţi.
I did not
Deuteronom 8:11
Vezi să nu uiţi pe Domnul Dumnezeul tău, până acolo încât să nu păzeşti poruncile, rânduielile şi legile Lui, pe care ţi le dau azi.