run through
Psalmi 18:29
Cu Tine mă năpustesc asupra unei oşti înarmate, cu Dumnezeul meu sar peste un zid întărit.
Psalmi 118:10-12
10
Toate neamurile mă înconjurau: în Numele Domnului le tai în bucăţi.
11
Mă înconjurau, m-au împresurat: dar în Numele Domnului le tai în bucăţi.
12
M-au înconjurat ca nişte albine; se sting ca un foc de spini: în Numele Domnului le tai în bucăţi.
Romani 8:37
Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit.
Filipeni 4:13
Pot totul în Hristos care mă întăreşte.