enlarged
Psalmi 4:1
(Către mai marele cântăreţilor. De cântat pe instrumente cu corzi. Un psalm al lui David.) Răspunde-mi, când strig, Dumnezeul neprihănirii mele: scoate-mă la loc larg, când sunt la strâmtorare! Ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea!
Psalmi 18:36
Tu lărgeşti drumul sub paşii mei, şi nu-mi alunecă gleznele.
Proverbe 4:12
Când vei umbla, pasul nu-ţi va fi stânjenit; şi când vei alerga, nu te vei poticni.
feet
1 Samuel 2:9
El va păzi paşii preaiubiţilor Lui, dar cei răi vor fi nimiciţi în întuneric; căci omul nu va birui prin putere.
Psalmi 17:5
paşii mei stau neclintiţi pe cărările Tale şi nu mi se clatină picioarele.
Psalmi 94:18
Ori de câte ori zic: „Mi se clatină piciorul!”, bunătatea Ta, Doamne, mă sprijină totdeauna.
Psalmi 121:3
Da, El nu va îngădui să ţi se clatine piciorul; Cel ce te păzeşte nu va dormita.