Lord
Deuteronom 32:39
Să ştiţi, dar, că Eu sunt Dumnezeu şi că nu este alt dumnezeu afară de Mine; Eu dau viaţă şi Eu omor, Eu rănesc şi Eu tămăduiesc, şi nimeni nu poate scoate pe cineva din mâna Mea.
Deuteronom 32:40
Căci Îmi ridic mâna spre cer şi zic: „Cât este de adevărat că trăiesc în veci,
Iov 19:25
Dar ştiu că Răscumpărătorul meu este viu şi că Se va ridica la urmă pe pământ.
the rock of
Psalmi 89:26
El Îmi va zice: „Tu eşti Tatăl meu, Dumnezeul meu şi stânca mântuirii mele!”
Luca 1:47
şi mi se bucură duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu,