I will
Psalmi 116:2
Da, El Şi-a plecat urechea spre mine, de aceea-L voi chema toată viaţa mea.
Psalmi 116:4
Dar am chemat Numele Domnului şi am zis: „Doamne, mântuieşte-mi sufletul.”
Psalmi 116:13
Voi înălţa paharul izbăvirilor şi voi chema Numele Domnului;
Psalmi 116:17
Îţi voi aduce o jertfă de mulţumire şi voi chema Numele Domnului;
worthy
Neemia 9:5
Şi leviţii, Iosua, Cadmiel, Bani, Haşabnia, Şerebia, Hodia, Şebania şi Petahia au zis: „Sculaţi-vă şi binecuvântaţi pe Domnul Dumnezeul vostru, din veşnicie în veşnicie! „Binecuvântat să fie Numele Tău cel slăvit, care este mai presus de orice binecuvântare şi de orice laudă!
Psalmi 18:3
Eu strig: „Lăudat să fie Domnul!”, şi sunt izbăvit de vrăjmaşii mei.
Psalmi 66:2
Cântaţi slavă Numelui Său, măriţi slava Lui prin laudele voastre.
Psalmi 106:2
Cine va putea spune isprăvile măreţe ale Domnului? Cine va putea vesti toată lauda Lui?
Psalmi 148:1-4
1
Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul din înălţimea cerurilor, lăudaţi-L în locurile cele înalte!
2
Lăudaţi-L, toţi îngerii Lui! Lăudaţi-L, toate oştirile Lui!
3
Lăudaţi-L, soare şi lună, lăudaţi-L, toate stelele luminoase!
4
Lăudaţi-L, cerurile cerurilor, şi voi, ape, care sunteţi mai presus de ceruri!
Apocalipsa 4:11
„Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!”
Apocalipsa 5:12
Ei ziceau cu glas tare: „Vrednic este Mielul, care a fost junghiat, să primească puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi lauda!”
so
Psalmi 34:6
Când strigă un nenorocit, Domnul aude şi-l scapă din toate necazurile lui.
Psalmi 50:15
Cheamă-Mă în ziua necazului, şi Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi!
Psalmi 55:16
Dar eu strig către Dumnezeu, şi Domnul mă va scăpa.
Psalmi 56:9
Vrăjmaşii mei dau înapoi în ziua când Te strig: ştiu că Dumnezeu este de partea mea.
Psalmi 57:1-3
1
(Către mai marele cântăreţilor. „Nu nimici.” O cântare de laudă a lui David. Făcută când a fugit în peşteră, urmărit de Saul.) Ai milă de mine, Dumnezeule, ai milă de mine! Căci în Tine mi se încrede sufletul; la umbra aripilor Tale caut un loc de scăpare, până vor trece nenorocirile.
2
Eu strig către Dumnezeu, către Cel Preaînalt, către Dumnezeu, care lucrează pentru mine.
3
El îmi va trimite izbăvire din cer, în timp ce prigonitorul meu îmi aruncă ocări. (Oprire) Da, Dumnezeu Îşi va trimite bunătatea şi credincioşia.
Romani 10:13
Fiindcă „oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.”