sorrows
Iov 36:8
Se întâmplă să cadă în lanţuri şi să fie prinşi în legăturile nenorocirii?
Psalmi 18:5
mă înfăşuraseră legăturile mormântului şi mă prinseseră laţurile morţii.
Psalmi 116:3
Mă înfăşuraseră legăturile morţii şi m-apucaseră sudorile mormântului; eram pradă necazului şi durerii.
Psalmi 140:5
Nişte îngâmfaţi îmi întind curse şi laţuri, pun reţele de-a lungul drumului şi îmi întind capcane. – (Oprire)
Proverbe 5:22
Cel rău este prins în înseşi nelegiuirile lui şi este apucat de legăturile păcatului lui.
Iona 2:2
şi a zis: „În strâmtorarea mea am chemat pe Domnul, şi m-a ascultat; din mijlocul Locuinţei morţilor am strigat, şi mi-ai auzit glasul.
Faptele Apostolilor 2:24
Dar Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-I legăturile morţii, pentru că nu era cu putinţă să fie ţinut de ea.
the snares
Proverbe 13:14
Învăţătura înţeleptului este un izvor de viaţă, ca să abată pe om din cursele morţii. –
Proverbe 14:27
Frica de Domnul este un izvor de viaţă, ea ne fereşte de cursele morţii. –