Shammah
1 Cronici 11:27
Şamot din Haror; Heleţ din Palon;
the Philistines
1 Cronici 11:13
El era cu David la Pas-Damim, unde se strânseseră filistenii pentru luptă. Acolo era o bucată de pământ plină cu orz: şi poporul fugea dinaintea filistenilor.
1 Cronici 11:14
S-au aşezat în mijlocul ogorului, l-au ocrotit şi au bătut pe filisteni. Şi Domnul a dat o mare izbăvire.