three, etc
1 Cronici 11:15-19
15
Trei din cele treizeci de căpetenii s-au coborât la David pe stâncă, în peştera Adulam, când tabăra filistenilor era în valea refaimiţilor.
16
David era atunci în cetăţuie, şi o ceată a filistenilor era la Betleem.
17
David a avut o dorinţă şi a zis: „Cine-mi va aduce apă de băut din fântâna de la poarta Betleemului?”
18
Atunci cei trei bărbaţi au trecut prin tabăra filistenilor şi au scos apă din fântâna de la poarta Betleemului. Au adus-o şi au dat-o lui David; dar David n-a vrut s-o bea, ci a vărsat-o înaintea Domnului.
19
El a zis: „Să mă ferească Dumnezeul meu să fac una ca aceasta! Să beau eu sângele acestor oameni, care s-au dus cu primejdia vieţii lor? Căci cu primejdia vieţii lor au adus-o.” Şi n-a voit s-o bea. Iată ce au făcut aceşti trei viteji.
the cave
Iosua 12:15
împăratul Libnei, unul; împăratul Adulamului, unul;
Iosua 15:35
Iarmut, Adulam, Soco, Azeca,
1 Samuel 22:1
David a plecat de acolo şi a scăpat în peştera Adulam. Fraţii lui şi toată casa tatălui său au aflat şi s-au coborât la el.
Mica 1:15
Îţi voi aduce un nou stăpân, locuitoare din Mareşa; slava lui Israel va merge la Adulam.
the valley
2 Samuel 5:18
Filistenii au venit şi s-au răspândit în Valea Refaim.
2 Samuel 5:22
Filistenii s-au suit din nou şi s-au răspândit în Valea Refaim.
1 Cronici 11:15
Trei din cele treizeci de căpetenii s-au coborât la David pe stâncă, în peştera Adulam, când tabăra filistenilor era în valea refaimiţilor.
1 Cronici 14:9
Filistenii au venit şi s-au răspândit în valea refaimiţilor.
Isaia 17:5
Se va întâmpla ca atunci când strânge secerătorul grâul, şi braţul lui taie spicele; da, ca la strânsul spicelor în valea Refaim;