more honourable
1 Cronici 27:6
Acest Benaia era un viteaz dintre cei treizeci şi în fruntea celor treizeci. Fiul său Amizadab era una din căpeteniile cetei sale.
over his guard
2 Samuel 8:8
Împăratul David a mai luat multă aramă din Betah şi din Berotai, cetăţile lui Hadadezer.
2 Samuel 20:23
Ioab era mai mare peste toată oştirea lui Israel; Benaia, fiul lui Iehoiada, era în fruntea cheretiţilor şi a peletiţilor;
1 Samuel 22:14
Ahimelec a răspuns împăratului: „Care dintre slujitorii tăi poate fi pus alături cu credinciosul David, ginerele împăratului, gata la poruncile lui şi înconjurat cu cinste în casa ta?