Shammah
1 Cronici 11:27
Şamot din Haror; Heleţ din Palon;
1 Cronici 11:28
Ira, fiul lui Icheş, din Tecoa; Abiezer din Anatot;