Paltite
1 Cronici 11:27
Şamot din Haror; Heleţ din Palon;
1 Cronici 27:10
Al şaptelea, pentru luna a şaptea, era Heleţ, pelonitul, din fiii lui Efraim. El avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni.
Ira
1 Cronici 11:28
Ira, fiul lui Icheş, din Tecoa; Abiezer din Anatot;
1 Cronici 27:9
Al şaselea, pentru luna a şasea, era Ira, fiul lui Icheş, tecoitul. El avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni.
Tekoite
2 Samuel 14:2
A trimis să aducă din Tecoa o femeie iscusită şi i-a zis: „Fă-te că plângi şi îmbracă-te în haine de jale; nu te unge cu untdelemn şi fii ca o femeie care de multă vreme plânge după un mort.