Abiezer
1 Cronici 11:28
Ira, fiul lui Icheş, din Tecoa; Abiezer din Anatot;
Antothite
1 Cronici 27:12
Al nouălea, pentru luna a noua, era Abiezer din Anatot, din beniamiţi. El avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni.
Anetothite
1 Cronici 11:19
El a zis: „Să mă ferească Dumnezeul meu să fac una ca aceasta! Să beau eu sângele acestor oameni, care s-au dus cu primejdia vieţii lor? Căci cu primejdia vieţii lor au adus-o.” Şi n-a voit s-o bea. Iată ce au făcut aceşti trei viteji.