Maharai
1 Cronici 11:30
Maharai din Netofa; Heled, fiul lui Baana, din Netofa;
1 Cronici 27:13
Al zecelea, pentru luna a zecea, era Maharai din Netofa, din familia zerahiţilor. El avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni.