Heleb
1 Cronici 11:30
Maharai din Netofa; Heled, fiul lui Baana, din Netofa;
Heled
1 Cronici 27:15
Al doisprezecelea, pentru luna a douăsprezecea, era Heldai din Netofa, din familia lui Otniel. El avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni.
Heldai
1 Cronici 11:31
Itai, fiul lui Ribai, din Ghibeea fiilor lui Beniamin; Benaia din Piraton;