Benaiah
1 Cronici 11:31
Itai, fiul lui Ribai, din Ghibeea fiilor lui Beniamin; Benaia din Piraton;
1 Cronici 27:14
Al unsprezecelea, pentru luna a unsprezecea, era Benaia din Piraton, din fiii lui Efraim. El avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni.
Pirathonite
Judecatori 12:15
apoi Abdon, fiul lui Hilel, piratonitul, a murit şi a fost îngropat la Piraton, în ţara lui Efraim, pe muntele amaleciţilor.
Hiddai
1 Cronici 11:32
Hurai din Nahale-Gaaş; Abiel, din Araba;
brooks
Deuteronom 1:24
Ei au plecat, au trecut muntele şi au ajuns până la valea Eşcol şi au iscodit ţara.
Judecatori 2:9
L-au îngropat în ţinutul pe care-l avea de moştenire, la Timnat-Heres, pe muntele lui Efraim, la miazănoapte de muntele Gaaş.