Abi-albon
1 Cronici 11:32
Hurai din Nahale-Gaaş; Abiel, din Araba;
Abiel
1 Cronici 11:33
Azmavet din Baharum; Eliahba din Şaalbon;