Shammah
1 Cronici 11:27
Şamot din Haror; Heleţ din Palon;
Sharar
1 Cronici 11:35
Ahiam, fiul lui Sacar, din Harar; Elifal, fiul lui Ur;