Hezrai
1 Cronici 11:37
HeŇ£ro din Carmel; Naarai, fiul lui Ezbai;