Zelek
1 Cronici 11:39
Ţelec, amonitul; Nahrai, din Berot, care ducea armele lui Ioab, fiul Ţeruiei;
Nahari
1 Cronici 11:37
Heţro din Carmel; Naarai, fiul lui Ezbai;