Again, David gathered together all the chosen men of Israel, thirty thousand.
2 Samuel 5:1
Toate seminţiile lui Israel au venit la David, în Hebron, şi au zis: „Iată că noi suntem os din oasele tale şi carne din carnea ta.
1 Imparati 8:1
Atunci împăratul Solomon a adunat la el, la Ierusalim, pe bătrânii lui Israel şi pe toate căpeteniile seminţiilor, pe căpeteniile familiilor copiilor lui Israel, ca să mute din cetatea lui David, adică Sionul, chivotul legământului Domnului.
1 Cronici 13:1-4
1
David a ţinut sfat cu căpeteniile peste mii şi peste sute, cu toţi mai marii.
2
Şi David a zis întregii adunări a lui Israel: „Dacă găsiţi cu cale şi dacă lucrul acesta vine de la Domnul Dumnezeul nostru, să trimitem în toate părţile la fraţii noştri care au rămas în toate ţinuturile lui Israel şi la preoţi şi leviţi, în cetăţile şi împrejurimile lor, ca să se strângă la noi,
3
şi să aducem la noi chivotul Dumnezeului nostru, căci nu ne-am mai îngrijit de el de pe vremea lui Saul.”
4
Toată adunarea a hotărât să facă aşa, căci lucrul acesta a părut bun întregului popor.
Psalmi 132:1-6
1
(O cântare a treptelor.) Doamne, adu-Ţi aminte de David şi de toate necazurile lui!
2
Adu-Ţi aminte cum a jurat el Domnului şi a făcut următoarea juruinţă Puternicului lui Iacov:
3
„Nu voi intra în cortul în care locuiesc, nu mă voi sui în patul în care mă odihnesc,
4
nu voi da somn ochilor mei, nici aţipire pleoapelor mele,
5
până nu voi găsi un loc pentru Domnul, o locuinţă pentru Puternicul lui Iacov.” –
6
Iată, am auzit vorbindu-se despre el la Efrata, l-am găsit în ogorul Iaar…