that night
Numeri 12:6
Şi a zis: „Ascultaţi bine ce vă spun! Când va fi printre voi un proroc, Eu, Domnul, Mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis.
1 Cronici 17:3
În noaptea următoare, cuvântul Domnului a vorbit lui Natan:
Amos 3:7
Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Şi descopere taina Sa slujitorilor Săi proroci.