all they
Geneza 25:23
Şi Domnul i-a zis: „Două neamuri sunt în pântecele tău, şi două noroade se vor despărţi la ieşirea din pântecele tău. Unul din noroadele acestea va fi mai tare decât celălalt. Şi cel mai mare va sluji celui mai mic.”
Geneza 27:29
Să-ţi fie supuse noroade, şi neamuri să se închine înaintea ta! Să fii stăpânul fraţilor tăi, şi fiii mamei tale să se închine înaintea ta! Blestemat să fie oricine te va blestema şi binecuvântat să fie oricine te va binecuvânta.”
Geneza 27:37
Isaac a răspuns şi a zis lui Esau: „Iată, l-am făcut stăpân peste tine şi i-am dat ca slujitori pe toţi fraţii lui, l-am înzestrat cu grâu şi vin din belşug: ce mai pot face oare pentru tine, fiule?”
Geneza 27:40
Vei trăi din sabia ta şi vei sluji fratelui tău; dar, când te vei răscula, vei scutura jugul lui de pe gâtul tău!”
Numeri 24:18
Se face stăpân pe Edom, se face stăpân pe Seir, vrăjmaşii lui. Israel face fapte mari.
1 Imparati 22:47
În Edom nu era împărat pe atunci: cârmuia un dregător.
1 Cronici 18:13
A pus oşti de strajă în Edom, şi tot Edomul a fost supus lui David. Domnul ocrotea pe David pe oriunde mergea.
Psalmi 60:8
Moab este ligheanul în care Mă spăl; peste Edom Îmi arunc încălţămintea; ţara filistenilor strigă de bucurie din pricina Mea!” –
Psalmi 60:9
Cine mă va duce în cetatea întărită? Cine mă va duce la Edom?
Psalmi 108:9
Moab este ligheanul în care Mă spăl; Îmi arunc încălţămintea asupra Edomului; strig de bucurie asupra ţării filistenilor!”
Psalmi 108:10
Cine mă va duce în cetatea întărită? Cine mă va duce la Edom?
the Lord
2 Samuel 8:6
David a pus strajă în Siria Damascului. Şi sirienii au fost supuşi lui David şi i-au plătit un bir. Domnul ocrotea pe David oriunde se ducea.
Psalmi 121:4-8
4
Iată că nu dormitează, nici nu doarme Cel ce păzeşte pe Israel.
5
Domnul este păzitorul tău, Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă.
6
De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea.
7
Domnul te va păzi de orice rău, îţi va păzi sufletul.
8
Domnul te va păzi la plecare şi la venire, de acum şi până în veac.