Zadok
1 Cronici 6:8
Ahitub a născut pe Ţadoc; Ţadoc a născut pe Ahimaaţ;
1 Cronici 6:53
Ţadoc, fiul său; Ahimaaţ, fiul său.
1 Cronici 24:3
David a împărţit pe fiii lui Aaron, rânduindu-i după slujba pe care aveau s-o facă; Ţadoc făcea parte din urmaşii lui Eleazar, şi Ahimelec, din urmaşii lui Itamar.
1 Cronici 24:4
Printre fiii lui Eleazar s-au găsit mai multe căpetenii decât printre fiii lui Itamar, şi i-au împărţit aşa că fiii lui Eleazar aveau şaisprezece căpetenii de case părinteşti, şi fiii lui Itamar, opt căpetenii de case părinteşti.
and Seraiah
1 Cronici 18:16
Ţadoc, fiul lui Ahitub, şi Abimelec, fiul lui Abiatar, erau preoţi; Şavşa era logofăt;