A. M. 3049. B.C. 955. Abijam
1 Imparati 14:1
În vremea aceea, s-a îmbolnăvit Abiia, fiul lui Ieroboam.
1 Imparati 14:31
Roboam a adormit cu părinţii lui şi a fost îngropat cu părinţii lui în cetatea lui David. Mama sa se numea Naama, amonita. Şi în locul lui a împărăţit fiul său Abiam.
2 Cronici 14:1
Abia a adormit cu părinţii lui şi a fost îngropat în cetatea lui David. Şi, în locul lui, a domnit fiul său Asa. Pe vremea lui, ţara a avut odihnă zece ani.
Asa
1 Cronici 3:9
Aceştia sunt toţi fiii lui David, afară de fiii ţiitoarelor. Şi Tamar era sora lor.
Matei 1:7
Solomon a născut pe Roboam; Roboam a născut pe Abia; Abia a născut pe Asa;
Matei 1:8
Asa a născut pe Iosafat; Iosafat a născut pe Ioram; Ioram a născut pe Ozia;