And the word of the LORD came unto him, saying,
1 Imparati 12:22
Dar cuvântul lui Dumnezeu a vorbit astfel lui Şemaia, omul lui Dumnezeu:
1 Cronici 17:3
În noaptea următoare, cuvântul Domnului a vorbit lui Natan:
Ieremia 7:1
Iată cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului:
Ieremia 11:1
Iată cuvântul Domnului care a vorbit lui Ieremia din partea Domnului astfel:
Ieremia 18:1
Cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului şi care sună astfel:
Osea 1:1
Cuvântul Domnului spus lui Osea, fiul lui Beeri, pe vremea lui Ozia, Iotam, Ahaz, Ezechia, împăraţii lui Iuda, şi pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel.
Osea 1:2
Întâia dată când a vorbit Domnul către Osea, Domnul a zis lui Osea: „Du-te şi ia-ţi o nevastă curvă şi copii din curvie; căci ţara a săvârşit o mare curvie, părăsind pe Domnul!”